Business intelligence

Når vi taler om business intelligence, handler det i bund og grund om at anvende relevant data til forretningsmæssige beslutninger. Vi analyserer historisk data, spotter mønstre og muligheder. Det kan fx handle om performance i salgsteamet: Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvordan kan det optimeres?

Retning

I Nordtech-IT hjælper vi med at sætte retningen og effektivisere med udgangspunkt i den viden og de data, I allerede har.